Better GUIs
0 głosy 0 komentarze
Transfer packets in BLC
0 głosy 0 komentarze
Maybe add a little balloon symbol for hypixel?
0 głosy 0 komentarze
raw input problem
0 głosy 0 komentarze
save badlion screenshots to pc storage? Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Inventory Hotkey doesn’t work
1 głos 0 komentarze
Add a VoiceChate (like Mumble)
1 głos 0 komentarze
Player menu
0 głosy 0 komentarze
signs mod
2 głosy 0 komentarze
Discord show server ip
2 głosy 1 komentarz
Nickname in F1
1 głos 0 komentarze
Allow for two or more keys to be binded to an action.
2 głosy 0 komentarze
Crouching
2 głosy 0 komentarze
Screenshot Discord
2 głosy 1 komentarz
Rezept Buch
0 głosy 0 komentarze
hotbar borders
1 głos 2 komentarze
Better Barriers
3 głosy 1 komentarz
Better bordless fullscreen
1 głos 0 komentarze
better zooming
4 głosy 2 komentarze
Voice Chat
9 głosy 1 komentarz
IN-GAME VERSION SLIDER
1 głos 4 komentarze
Suggestions on in-game
2 głosy 0 komentarze
Radial inventory
3 głosy 3 komentarze
Add option to disable new main menu blur
5 głosy 1 komentarz